Talaj- és talajvíz kármentesítés

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet fogalomrendszere egyértelműen definiálja a talaj és talajvíz szennyeződések feltárásának, kezelésének és felszámolásának fázisait. A SENEX Kft. a kármentesítés valamennyi fázisában, a tényfeltárástól a műszaki ellenőrzésig megalapozott szakmai felkészültségével áll megbízói rendelkezésére.

Környezeti állapotfelmérés, tényfeltárás

A SENEX Kft. nagy gyakorlattal rendelkezik a talaj és talajvíz szennyeződések feltárásában, így az előzetes információk (térképek, légifotók, tervrajzok, korábbi vizsgálati eredmények, stb.) feldolgozásában, helyszíni vizsgálatok és akkreditált mintavételek elvégzésében, a vizsgálati eredmények feldolgozásában, értékelésében és megjelenítésében.

A műszaki beavatkozás szükségességének, illetve mértékének meghatározásához kulcsfontosságú a feltárt szennyeződés terjedésének, humán-egészségügyi és környezeti kockázatainak vizsgálata. A terjedési modellezés a szennyeződés jellegének és mértékének, a felszínalatti közeg sérülékenységének, illetve a vizsgálat céljának megfelelően megválasztott részletességű számítógépes transzportmodell alkalmazásával történik.

A SENEX Kft. széleskörű ismeretekkel és nagy gyakorlattal rendelkezik a komplex kockázatfelmérések készítésben, kockázatcsökkentési intézkedési javaslatok kidolgozásában. A rendelkezésünkre álló különböző, az adott feladatnak (vizsgálati cél, a rendelkezésre álló adatok mennyisége és minősége stb.) megfelelően megválasztott EPA, ill. Európai Uniós irányelvek alapján kidolgozott kockázatelemző eljárások (pl. RBCA, HESP, EUSES) alkalmazása mellett - amennyiben ezek egyike sem felel meg maradéktalanul az adott követelményeknek - társaságunk elvégzi a kiválasztott módszer adaptációját.

A tudományos igényességű vizsgálatok felmérési, modellezési, kockázatelemzési eredményeinek pontos, ugyanakkor szemléletes és áttekinthető megjelenítését korszerű térinformatikai programok szolgálják.

Kármentesítési feladatok tervezése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése

Amennyiben a tényfeltárás vizsgálatai alapján megállapítható, hogy műszaki beavatkozás szükséges, megvizsgáljuk a kármentesítés lehetséges alternatív technológiai megoldásait, értékeljük ezek műszaki jellemzőit, az adott körülmények között való alkalmazásuk szakmai előnyeit és hátrányait, valamint ráfordítás- és időigényét.

A gyakran különös körültekintést igénylő (pl. karsztvíz vagy felszíni víz közvetlen veszélyeztetettsége) körülmények között, eltérő jellegű anyagoktól (szénhidrogének, toxikus fémek, illékony klórozott szénhidrogének) eredő szennyeződések kárelhárításának tervezése során szerzett tapasztalataink is biztosítékul szolgálnak a további kárelhárítási feladatok sikeres végrehajtásához.

A SENEX Kft. szakértőinek tudományosan megalapozott, ugyanakkor a gazdaságosság követelményeit is szem előtt tartó munkáját igazolja számos sikeresen lezárult, ill. jelenleg is folyamatban lévő talaj, talajvíz szennyeződés tényfeltárásához, műszaki beavatkozás tervezéséhez, lebonyolításához, vagy műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó munkánk.

Referenciák:

volt katonai ingatlanok, vegyipari, gyógyszeripari, műszeripari, járműipari, petrolkémiai és olajipari telephelyek, töltőállomások, szolgáltatóipari telephelyek stb.
 
 
 
 
 

Minden jog fenntartva © 2006 Senex                1031 Budapest, Nánási út 42/B. · Tel./Fax: (+361)369-2354, (+361)369-8098 · E-mail: senex@senex.hu