Környezetvédelmi szakértői, tanácsadói tevékenységek

Társaságunk szakértői, tanácsadói tevékenysége a környezetvédelem valamennyi szakterületét felöleli:
  • Felszín alatti közegek védelme
  • Levegőtisztaság-védelem
  • Hulladékgazdálkodás
  • Felszíni vizek védelme
  • Élővilág-védelem
  • Zaj- és rezgésvédelem

 
 
 
 
 

Minden jog fenntartva © 2006 Senex                1031 Budapest, Nánási út 42/B. · Tel./Fax: (+361)369-2354, (+361)369-8098 · E-mail: senex@senex.hu