Környezeti auditok, tanácsadás

A környezeti audit jellemzően a vizsgált társaság privatizációját vagy tulajdonváltását előzi meg, információval szolgál a párhuzamosan végzett közgazdasági, pénzügyi, jogi audit számára. Az audit során azonosított környezetvédelmi kötelezettségek, illetve a vonatkozó költségbecslések minősítése és csoportosítása (pl. a kötelezettség jellege, a szükséges intézkedés prioritása és ütemezése, a becslés megbízhatósága szerint) jelentősen megkönnyíti a környezetvédelmi jogszabályi követelményekből eredő kötelezettségeknek a társaság üzleti feladataival, illetve pénzügyi lehetőségeivel összefüggő értékelését a döntéshozói kör számára.

A SENEX Kft. széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a sok telephelyet, különböző tevékenységeket, illetve több társaságot érintő környezetvédelmi vizsgálatok végzésében. Cégünk nevéhez fűződik a magyarországi privatizációs folyamat néhány környezetvédelmi szempontból legjelentősebb környezeti auditja.

A nagy volumenű, komplex környezetgazdálkodási feladatok tapasztalataira alapozva társaságunk szakmai tanácsadás keretében gyors és hatékony segítséget tud nyújtani például koncepcionális döntések előkészítéséhez, stratégiai tervek kidolgozásához, pályázatok kiírásához, megírásához vagy értékeléséhez, szakmai kérdések gazdasági vonzatainak elemzéséhez, vagy hatósági engedélyeztetési eljárások, egyeztetések gördülékeny végrehajtásához.

Referenciák:
Olaj- és gázipari, vegyipari, közlekedési szolgáltató, agráripari és szolgáltatóipari társaságok, erőművek
 
 
 
 
 

Minden jog fenntartva © 2006 Senex                1031 Budapest, Nánási út 42/B. · Tel./Fax: (+361)369-2354, (+361)369-8098 · E-mail: senex@senex.hu